Lyssna live!

Fornuddsparkens öde

21 September 2014

Kerstin Enoksson, Stephan Lindstein

Kerstin Enoksson och Stephan Lindstein berättar i det här programmet om sin syn på exploateringen av Fornuddsparken – både det som är nära förestående och det som ligger längre fram i tiden. Det är opinionsbildning från gräsrotsnivå

Medverkar:

Kerstin Enoksson, Stephan Lindstein

Längd:

22min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

21 September till 12 Oktober 2014

Relaterat

Politik343
podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.