Lyssna live!

Sponsorer

Bli sponsor!

Att sponsra Tyresöradion är ett väldigt prisvärt alternativ till all annan reklam. Det kostar knappt 5 kr per omnämnande och för 4000 kr hörs ditt företag eller din förening bli avtackat 3-4 gånger per dygn under ett halvår. Se kontaktuppgifter här eller maila till info@tyresoradion.se.

 

Ett tack till lokaltidningen Tyresö Nyheter, som ger stort spaltutrymme med foton åt Tyresöradion samt till föreningar och politiska partier som har länkar till Tyresöradion hemsida


Frågor och Svar:

Varför har vi sponsorer till Tyresöradion?
Sponsorintäkterna bidrar till att hålla den intensiva radioverksamheten igång. Allt arbete sker oavlönat på Tyresöradion 91,4, men vi har kostnader för teknik, sändningsavgifter, STIM-avgifter, telefon, bredband m.m. som sponsorintäkterna hjälper till att täcka.

Varför ska du vara sponsor?
Att omnämnas som sponsor kan vara ett prisvärt alternativ till vanlig radioreklam. Förutom att du får uppmärksamhet visar du på att du investerar och engagerar dig i lokalsamhället. Tyresöradion uppmanar generellt våra lyssnare att gynna våra sponsorer.

Vilka kan vara sponsor?
I princip kan alla vara sponsor, såväl privatpersoner som organisationer och företag

Vad är skillnaden mellan sponsorskap och vanlig radioreklam?
Med sponsorskap omnämns den sponsrande med sitt varumärke, företagsnamn eller personnamn såsom sponsor. Med vanlig radioreklam propageras för ett varumärke, företagsnamn eller personnamn samt att dessa namn tillförs en beskrivning, ett omdöme eller en uppmaning. Tyresöradion erbjuder sponsorskap men inte vanlig radioreklam.

Vilka typer av sponsorskap finns?
Du kan vara sponsor för Tyresöradion generellt eller du kan vara sponsor för ett specifikt program eller pod. Vad kostar ett sponsorskap för Tyresöradion generellt? Priset är 4000 kronor inkl. moms per 6 månader för att ditt företag eller organisation omnämns som sponsor cirka 5 till 6 gånger per dygn på FM 91,4 MHz och på vår livesändning på webben. Kostnaden per omnämnande är knappt 5 kronor.

Vad kostar ett sponsorskap för ett program eller en pod?
Sponsorkostnaden för ett program eller en pod får den sändande föreningen/producenten och sponsorn komma överens om själva. Det är den sändande föreningen/producenten som mottager sponsorintäkten och som disponerar den intäkten självständigt.

Kan jag som sponsor få med mitt eget ljud?
Ja, om du har en signatur, ljudillustration eller signal som är max 7 sekunder lång kan den ingå i omnämnandet som sponsor.

Vilka kan vara medlemmar i Tyresö Närradioförening?
Föreningens medlemmar är ideella föreningar med verksamhet i Tyresö. Enskilda personer och och företag som vill stödja Tyresöradion kan vara med i sammanslutningen Tyresöradions vänner.

Kan jag som företag i Tyresö starta en egen programserie eller pod och sända den på Tyresöradion?
Det är ideella föreningar, politiska partier, församlingar och kyrkliga samfälligheter och liknande organisationer som kan sända egna program med stor frihet på närradion. Som medlem i Tyresö Närradioförening kan alla föreningar sända under programnamnet “Radio Tyresö” som är en egen förening och har eget sändningstillstånd med Anders Linder som ansvarig utgivare. Radio Tyresö har också enskilda programmakare som bidrar till programverksamheten. Alla föreningar som är medlemmar i Tyresö Närradioförening kan självklart själva ansöka om sändningstillstånd och utse en egen ansvarig utgivare med eget programnamn.

Finns kortare sponsorperioder än 6 månader?
I nuläget har vi bara 6 månader. Om det uppstår efterfrågan på kortare perioder är vi beredda ompröva sponsorperiodens längd.

Hur vet jag hur många som lyssnar?
Att mäta lyssnarfrekvensen på FM 91,4 MHz är kostsamt varför vår senaste mätning som gjordes för några år sedan visade att cirka 20 % av kommuninvånarna svarade att de ofta eller ibland lyssnar på Tyresöradion. Numera lyssnar många via mobiler, plattor och datorer eller via Tyresöradions poddar (där poddar finns). Vi kan enkelt mäta hur många lyssnare de olika programmen har via webben (tyresoradion.se). Verksamhetsåret 2019 var det över 30 000 unika användare som hade hittat till Tyresöradions webbsida.