Lyssna live!

Historia

Tyresö Närradio startade 1985.
De första sändningarna på Tyresöradion 91,4 MHz gjordes i slutet av augusti 1985. Många föreningar utnyttjade från början möjligheten att nå ut med sina budskap. De flesta av våra politiska partier fanns med liksom flera idrottsföreningar.

Pingstkyrkan sände flera timmar i veckan och skaffade sig också en egen studio i kyrkan på Bollmoravägen.

Tyresö Ulands- och Freds Förenings "Radio Tuff" var med från starten och hördes varenda vecka utan undantag fram till 2019. Ett rekord i närradiosammanhang.

Tyresö närradioförenings studio fanns från början på Myggdalsvägen. 

Tyvärr avtog intresset hos många av de sändande föreningarna. Man hade inte folk som frivilligt och regelbundet orkade jobba med radio. Till och med Pingstkyrkan tvangs att upphöra.

1995 fanns bara ett par sändande föreningar, Radio Tuff och Radio Victor Jara. Den överväldigande tiden på 91,4 var alltså tystnad. Då bestämde sig Radio TUFF:s programledare Åke Sandin och hans tekniker Edmundo Arróspide att på försök göra en bandad slinga, som hördes dygnet runt. Den var i början på 2-3 timmar och bestod av intervjuer med olika Tyresöbor. 

Slingan

Denna slinga fick glädjande positiv respons från lyssnarna. Alltså utökades den snabbt till halvtimmesprogram, oftast med intervjuer av Tyresöbor i olika åldrar, yrken och intressen. Den gavs namnet ”Succékanalen 91,4” efter en rubrik i en lokaltidning.
Under 1995 – 2013 hördes tolv olika halvtimmar ständigt dygnet runt, ibland avbrutna av föreningssändningar på fasta tider. Fyra nya program tillkom varje söndag, då fyra gamla togs bort. Det innebar att de hördes flera gånger per dygn under tre veckor.

Sammanlagt fram till 2020 har över 5 500 halvtimmesprogram hörts.

1400 av dem finns arkiverade hos Tyresö kommun.

Programmen från våren 2003 - 2007 finns på kassettband i föreningen.  

Senare år finns sparade digitalt. Från hösten 2011 finns de sökbara på Tyresöradions arkiv här på hemsidan.

Allt arbete på Tyresöradion har skett oavlönat. I spetsen står den ideellt skötta Tyresö Närradioförening. Ordförande för den har bland andra Sven A Svennberg, Gunnar Petersen, Gunnar Berndtson och Sven-Ingvar Svensson varit. Sedan några år är Anders Linder ordförande.

När Sven-Ingvar Svensson var ordförande genomfördes omfattande förbättringar av tekniken. Det gäller främst en starkare sändare, webbradio och att man gick över från analog till digital teknik.

Från 2006 fick Åke Sandin själv med hjälp av sin dotterson Theodor Lindgren sköta all teknik och inspelningarna började göras med hjälp av enkel digital bärbar inspelningsutrustning.

Endast skolorna använde studion för direktsändning.

Numera görs slingan av olika programmakare och med olika utrustning.

Studion har idag en modern utrustning för podd-inspelning.Åke Sandin 1933-2020 - Tyresöradions nestor och eldsjäl
Åke Sandin


var den som såg till att Närradion i Tyresö levde vidare.

Sedan 1985 sände han varje vecka Tyresö Ulands- och FredsFörenings ”Radio Tuff”.
Han startade Tyresöradions slinga 1995 tillsammans med sin tekniker Edmundo Arróspide och Åke gjorde varje vecka fyra nya program då han intervjuade kända och okända Tyresöbor. Det blev över 200 program varje år på Succékanalen 91,4 MHz.

Åke Sandin avled den 28 februari 2020.

Här finns de senaste årens program med Åke Sandin samlade.Edmundo Arróspide 1949-2004  - radions tekniker
Edmundo


1993 började Edmundo att frivilligt arbeta som tekniker för Radio Tuff och var i ett decennium en oersättlig klippa. 1995 ökade drastiskt hans arbete med radion när Tyresöslingan Succékanalen 91,4 startade. 
Edmundo inte bara programmerade in alla programmen, fyra i veckan eller 200 per år, utan han var också ansvarig för all teknisk utrustning.

Efter Edmundo Arróspides bortgång vintern 2004 skötte hans döttrar Diana och Delby mycket av det löpande tekniska arbetet under många år.