Lyssna live!

Historia

Tyresöradion startade 1985
De första sändningarna på Tyresö närradio, 91,4 MHz, gjordes i slutet av augusti 1985. Många föreningar utnyttjade från början möjligheten att nå ut med sina budskap, De flesta av våra politiska partier fanns med liksom flera idrottsföreningar.

Pingstkyrkan sände flera timmar i veckan och skaffade sig också en egen studio i kyrkan på Bollmoravägen.

Tyresö Ulands och Freds Förenings "Radio Tuff" var med från starten och har faktiskt hörts varenda vecka utan undantag fram till 2019. Ett rekord i närradiosammanhang.

Tyresö närradioförenings studio fanns från början på Myggdalsvägen. 

Tyvärr avtog intresset hos många av de sändande föreningarna. Man hade inte folk som frivilligt och regelbundet orkade jobba med radio. Till och med Pingstkyrkan tvangs att upphöra. 1995 fanns bara ett par sändande föreningar, Radio Tuff och Radio Victor Jara. Den överväldigande tiden på 91,4 var alltså tystnad. Då bestämde sig Åke Sandin och Edmundo Arróspide, Radio Tuffs programledare och tekniker, att på försök göra en bandad slinga, som hördes dygnet runt. Den var i början på 2-3 timmar och bestod av intervjuer med olika Tyresöbor. 

 
Edmundo Arróspide 1949-2004  - radions tekniker
Edmundo


1993 började Edmundo att frivilligt arbeta som tekniker för Radio Tuff och var i ett decennium en oersättlig klippa. 1995 ökade drastiskt hans arbete med radion när Tyresöslingan Succékanalen 91,4 startade. 
Edmundo inte bara programmerade in alla programmen, fyra i veckan eller 200 per år, utan han var också ansvarig för all teknisk utrustning.

Efter Edmundo Arróspides bortgång vintern 2004 skötte hans döttrar Diana och Delby mycket av det löpande tekniska arbetet under många år.

 

Slingan

Denna slinga fick glädjande positiv respons från lyssnarna. Alltså utökades den snabbt till halvtimmesprogram, oftast med intervjuer av Tyresöbor i olika åldrar, yrken och intressen. Den gavs namnet ”Succékanalen 91,4” efter en rubrik i en lokaltidning.
Under 1995 – 2013 hördes tolv olika halvtimmar ständigt dygnet runt, ibland avbrutna av föreningssändningar på fasta tider. Fyra nya program tillkom varje söndag, då fyra gamla togs bort. Det innebar att de hördes flera gånger per dygn under tre veckor.

Sammanlagt har över 4000 halvtimmesprogram hörts. 1400 av dem finns arkiverade på Tyresö kommunbibliotek, tillgängliga för allmänheten. Programmen från våren 2003 - 2006 finns på kassetter i föreningen.  Senare år finns sparade digitalt på nätet.

Allt arbete på Tyresöradion har skett oavlönat. I spetsen står den ideellt skötta Tyresö Närradioförening. Ordförande för den har bland andra Sven A Svennberg, Gunnar Petersen, Gunnar Berndtson och Sven-Ingvar Svensson varit. Sedan några år är Anders Linder ordförande.

När Sven-Ingvar Svensson var ordförande genomfördes omfattande förbättringar av tekniken. Det gäller främst en starkare sändare, webbradio och att man gick över från analog till digital teknik.

Från 2006 fick Åke Sandin själv med hjälp av sin dotterson Theodor Lindgren sköta all teknik och inspelningarna började göras med hjälp av enkel digital bärbar inspelningsutrustning.

Endast skolorna använde studion för direktsändning.

Numera görs slingan av olika programmakare och med olika utrustning.Åke Sandin 1933-2020 - Tyresöradions nestor och eldsjäl
Åke Sandin


var den som såg till att Närradion i Tyresö levde vidare.

Sedan 1985 sände han varje vecka Tyresö Ulands- och FredsFörenings ”Radio Tuff”.
Han startade Tyresöradions slinga 1995 tillsammans med sin tekniker Edmundo Arróspide och Åke gjorde varje vecka fyra nya program då han intervjuade kända och okända Tyresöbor. Det blev över 200 program varje år på Succékanalen 91,4 MHz.

Åke Sandin avled den 28 februari 2020.

Tyresöradions ordförande Anders Linder skrev så här dagen då Åke dog.

”Idag nåddes vi av budet att Åke Sandin är död. En person som varit aktiv och satt avtryck i många sammanhang och i många människors liv har gått ur tiden.
Åkes gärning kan inte sammanfattas i några få rader. Ty därtill är den alldeles för stor. Åke trodde på människas kraft att förändra världen. Som lärare på Nyboda skola lotsade han många som behövde en puff i rätt riktning. Där initierade han biståndsprojekt i Operation Dagsverke som engagerade elever också på Kumla skola. För många tyreöbor har Åke spelat en viktig roll. Det han betytt för Tyresö Närradio kan inte överskattas. Åke såg redan när närradion startade, 1985, vad den kunde betyda för att ge röst åt en förening. Tyresö Ulands- och Fredsförening, som Åke startade på 1960-talet, blev den viktigaste föreningen för Tyresöradion. Det var Åke som idogt varje vecka under närmare 35 år, tillsammans med sin livskamrat Monica levererade TUFFs budskap. Utan detta engagemang hade vi idag inte haft någon närradio i Tyresö. När orken hos förening efter förening sinade blev det till slut bara Åkes och TUFFs röst som hördes i radion. Genom Åkes briljans föddes då idén om Slingan. Åkes resonemang var att om det var tyst i Tyresöradion hela veckan utom den timme som Radio Tuff sände var chansen att få några lyssnare rätt liten. Här måste fler program till och Åke startade med att intervjua tyresöbor och andra och dessa halvtimmesprogram förnyades tillsammans med Radio Tuff varje vecka. Slingan var född och resten är som det brukar sägas, historia.

Tack Åke.
Idag går tankarna till de närmaste i Åkes familj.”