Lyssna live!

Historia

Tyresöradion startade 1985
De första sändningarna på Tyresö närradio, 91,4 MHz, gjordes i slutet av augusti 1985. Många föreningar utnyttjade från början möjligheten att nå ut med sina budskap, De flesta av våra politiska partier fanns med liksom flera idrottsföreningar.

Pingstkyrkan sände flera timmar i veckan och skaffade sig också en egen studio i kyrkan på Bollmoravägen.

Tyresö Ulands och Freds Förenings Radio Tuff var med från starten och har faktiskt hörts varenda vecka utan undantag sedan dess.

Tyresö närradioförenings studio fanns från början på Myggdalsvägen. 

Tyvärr avtog intresset hos många av de sändande föreningarna. Man hade inte folk som frivilligt och regelbundet orkade jobba med radio. Till och med Pingstkyrkan tvangs att upphöra. 1995 fanns bara ett par sändande föreningar, Radio Tuff och Radio Victor Jara. Den överväldigande tiden på 91,4 var alltså tystnad. Då bestämde sig Åke Sandin och Edmundo Arróspide, Radio Tuffs programledare och tekniker, att på försök göra en bandad slinga, som hördes dygnet runt. Den var i början på 2-3 timmar och bestod av intervjuer med olika Tyresöbor. 

 
Edmundo Arróspide 1949-2004  - radions tekniker
Edmundo

1993 började Edmundo att frivilligt arbeta som tekniker för Radio Tuff och var i ett decennium en oersättlig klippa. 1995 ökade drastiskt hans arbete med radion när Tyresöslingan Succékanalen 91,4 startade. 
Edmundo inte bara programmerade in alla programmen, fyra i veckan eller 200 per år, utan han var också ansvarig för all teknisk utrustning.

Efter Edmundo Arróspides bortgång vintern 2004 skötte hans döttrar Diana och Delby mycket av det löpande tekniska arbetet under många år.

 

Slingan

Denna slinga fick glädjande positiv respons från lyssnarna. Alltså utökades den snabbt till halvtimmesprogram, oftast med intervjuer av Tyresöbor i olika åldrar, yrken och intressen. Den gavs namnet ”Succékanalen 91,4” efter en rubrik i en lokaltidning. Under 1995 – 2013 har tolv olika halvtimmar ständigt hörts dygnet runt, ibland avbrutna av föreningssändningar på fasta tider. Fyra nya program tillkom varje söndag, då fyra gamla togs bort. Det innebar att de hördes flera gånger per dygn under tre veckor.

Sammanlagt har över 3000 halvtimmesprogram hörts. 1400 av dem finns arkiverade på Tyresö kommunbibliotek, tillgängliga för allmänheten. Programmen från våren 2003 - 2006 finns hemma hos Åke Sandin (tel 08 -712 4463), som regelbundet kopierar och levererar önskade program.  Senare år finns sparade digitalt på nätet.

Allt arbete på Tyresöradion har skett oavlönat. I spetsen står den ideellt skötta Tyresö Närradioförening. Ordförande för den har bland andra Sven A Svennberg, Gunnar Petersen, Gunnar Berndtson och Sven-Ingvar Svensson varit. Sedan några år är Anders Linder ordförande.

När Sven-Ingvar Svensson var ordförande genomfördes omfattande förbättringar av tekniken. Det gäller främst en starkare sändare, webbradio och att man gick över från analog till digital teknik.

Från 2006 fick Åke Sandin själv med hjälp av Theodor Lindgren sköta all teknik och inspelningarna började göras med hjälp av enkel digital bärbar inspelningsutrustning.

Endast skolorna använde studion för direktsändning.

Numera görs slingan av olika programmakare.

Åke Sandin 
Åke Sandin

har sedan 1995 fram till 2013 gjort Succékanalen 91,4 med 200 program varje år. Sedan 1985 har han varje vecka sänt Tyresö Ulands- och FredsFörenings Radio Tuff.