Lyssna live!

Molnets fader

3 maj 2015

Anna Meister, Charlotte Krook

Tyresökonstnären Charlotte Krook gör här sin debut med ett program om prins Eugen, verbaliserat genom ett samtal med arkivarie Anna Meister på Waldemarsudde. Det blir både karaktärsdrag och prinsens relation till Tyresö

Medverkar:

Anna Meister, Charlotte Krook

Längd:

31 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

3 maj till 24 maj 2015

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.