Lyssna live!

Kommunstyrelseärenden Juni

3 juni 2018

Mats Lindblom

Mats Lindblom (L) samtalar med Leif Bratt om de ärenden som tas upp till behandling. Det är bl.a. en strategiplan för utvecklingen av östra Tyresö men också olika rapporter om hur olika verksamheter har skött sig under första tertialet. En prognos för budgetutfallet 2018 finns också med. Men viktigast är kanske budget för 2019.

Medverkar:

Mats Lindblom

Längd:

31 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

3 juni till 17 juni 2018

Relaterat

Politik514
podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.