Lyssna live!

Bra krigsbyte gav prispengar

25 November 2018

Gunnel Agrell Lundgren, Göran Magnusson, Olle Bolander

Göran Magnusson berättar om Uddby rote och båtsmännen som bodde i Ahlstorps båtmanstorp. Landets rotenumren från 1680-talet var föregångare till nutidens postnummer. Båtsmännens dyra uniform bekostades av arrendatorer och torpare, som inte varit längre bort än krogarna på Ringvägen, medan båtsmännen krigat i stora världen. I fredstid måste de dika ut våtmarker och odla sin åker som alla andra. Programmakare Gunnel Agrell Lundgren.

Medverkar:

Gunnel Agrell Lundgren, Göran Magnusson, Olle Bolander

Längd:

30min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

25 November till 16 December 2018

Extra om programmet

Här mumsas det.

Den berömda äppelkakan.

Göran Magnusson berättar.

Intresserade åhörare. Alf Hasselgren i förgrunden.

Olle Bolander. Båtsmanstorpet i bakgrunden. Skuggorna blir långa på hösten.

Andäktiga lyssnare.

Flera deltagare.

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.

Om spelaren inte syns eller om det är problem att spela upp programmet kan orsaken vara en äldre version av Flash Player. Ladda ner senaste Adobe Flash här.