Lyssna live!

Bra krigsbyte gav prispengar

25 november 2018

Gunnel Agrell Lundgren, Göran Magnusson, Olle Bolander

Göran Magnusson berättar om Uddby rote och båtsmännen som bodde i Ahlstorps båtmanstorp. Landets rotenumren från 1680-talet var föregångare till nutidens postnummer. Båtsmännens dyra uniform bekostades av arrendatorer och torpare, som inte varit längre bort än krogarna på Ringvägen, medan båtsmännen krigat i stora världen. I fredstid måste de dika ut våtmarker och odla sin åker som alla andra. Programmakare Gunnel Agrell Lundgren.

Medverkar:

Gunnel Agrell Lundgren, Göran Magnusson, Olle Bolander

Längd:

30 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

25 november till 16 december 2018

Extra om programmet

Här mumsas det.

Den berömda äppelkakan.

Göran Magnusson berättar.

Intresserade åhörare. Alf Hasselgren i förgrunden.

Olle Bolander. Båtsmanstorpet i bakgrunden. Skuggorna blir långa på hösten.

Andäktiga lyssnare.

Flera deltagare.

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.