Lyssna live!

19 februari 2012

Pierre Schori

Förre FN-ambassadören mm Pierre Schori i ett tal han nyligen höll i Tyresö om "arabisk vår", Syrien, Egypten, Libyen, dödandet av Gaddafi, Israel, Iran och behovet av en kärnvapenfri zon i Mellanöstern.

Medverkar:

Pierre Schori

Längd:

30 min

Ort/Område:

Stockholm

Hördes på 91,4:

11/3 - 1/4 2012

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.