Lyssna live!

Präster med gäster 5

18 augusti 2019

Annafia Trollbäck, Rebecka Tudor

I Podden Präster med gäster träffar Annafia Trollbäck och Rebecka Tudor Hilma af Klint (1862-1944), konstnär, teosof och pionjär inom abstrakt måleri. Hilma af Klint utgick från att det finns en andlig dimension och ville synliggöra sammanhang som inte ögat kan se. Genom sitt måleri ville hon förstå och förmedla den mänskliga existensens olika dimensioner.

Medverkar:

Annafia Trollbäck, Rebecka Tudor

Längd:

68 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

18 augusti till 8 september 2019

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.