Lyssna live!

Berits engagemang i stadsbyggnad

6 oktober 2019

Berit Assarsson, Catarina Johansson Nyman

Tidigare kommunstyrelseordförande och erfarna politikern Berit Assarsson samtalar med Catarina Johansson Nyman om stadsbyggnadsfrågor. Berit är fortfarande mycket engagerad i hur Tyresö växer och vilken typ av hus som ska byggas. Hur arbetade man med frågorna på hennes tid? Vad tycker hon om det som har byggts de senaste åren? Byggs det för mycket? Berit är en rättfram person med stor kunskap och engagemang.

Medverkar:

Berit Assarsson, Catarina Johansson Nyman

Längd:

42 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

6 oktober till 27 oktober 2019

Tyresö växer

Detta program ingår i podcasten "Tyresö växer"
Om stadsbyggnad, bostäder, byggande och trygghet i Tyresö

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.