Lyssna live!

Prickskytten byggde barnsjukhus

26 januari 2020

Birgitta Soccorsi, Gunnel Agrell Lundgren

Birgitta Soccorsi levde och arbetade i Afrika i 30 år. Födde tre barn, inredde ett barnsjukhus och utbildade lokalbefolkningen i hälsovård. Styckade buffel i bushen medan lejonen kretsade runt campen. Med bössan i hand satt prickskytten Birgitta och passade på krokodiler och flodhästar medan barnen lekte i kanten av Zambezifloden och hennes man var ute på storviltjakt. Programmakare Gunnel Agrell Lundgren.

Medverkar:

Birgitta Soccorsi, Gunnel Agrell Lundgren

Längd:

43 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

26 januari till 16 februari 2020

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.