Lyssna live!

Ta hjälp av vänortsföreningen

29 mars 2020

Ann Sandin-Lindgren, Mats Fält, Niclas Jonsson

Mats Fält och Niclas Jonnson berättar vilken verksamhet som Tyresö vänortsförening idag bedriver. Om hur de kan hjälpa Tyresös föreningar att få internationellt utbyte med t.ex. Savigny le Temple i Frankrike eller Cesis i Lettland. Är man intresserad kontakta ordförande Mats Fält.
Programmakare: Ann Sandin-Lindgren

Medverkar:

Ann Sandin-Lindgren, Mats Fält, Niclas Jonsson

Längd:

32 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

29 mars till 19 april 2020

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.