Lyssna live!

Ta hjälp av vänortsföreningen

29 Mars 2020

Ann Sandin-Lindgren, Mats Fält, Niclas Jonsson

Mats Fält och Niclas Jonnson berättar vilken verksamhet som Tyresö vänortsförening idag bedriver. Om hur de kan hjälpa Tyresös föreningar att få internationellt utbyte med t.ex. Savigny le Temple i Frankrike eller Cesis i Lettland. Är man intresserad kontakta ordförande Mats Fält.
Programmakare: Ann Sandin-Lindgren

Medverkar:

Ann Sandin-Lindgren, Mats Fält, Niclas Jonsson

Längd:

32min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

29 Mars till 19 April 2020

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.

Om spelaren inte syns eller om det är problem att spela upp programmet kan orsaken vara en äldre version av Flash Player. Ladda ner senaste Adobe Flash här.