Lyssna live!

Bygg ett Kulturcentrum i Tyresö!

8 november 2020

Ann Sandin-Lindgren, Bo Toresson

Bo Toresson har varit politiskt aktiv i hela sitt liv. Nu driver han äldrefrågor i PRO och kämpar hårt för att Tyresö ska få ett riktigt Kulturcentrum. Han berättar för Ann Sandin-Lindgren hur viktigt det är för Tyresös föreningsliv och läser upp ett uttalande till politikerna. Se nedan.

Medverkar:

Ann Sandin-Lindgren, Bo Toresson

Längd:

24 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

8 november till 29 november 2020

Extra om programmet

Uttalande antaget vid årsmöte med Föreningen Kulturcentrum Kvarnhjulet den 27 oktober 2020.

Tyresöborna bör snarast få sitt eget kulturcentrum. Sedan fem år tillbaka har Föreningen Kvarnhjulet arbetat för att förverkliga detta krav. De allra flesta föreningar med anknytning till kulturlivet har ställt sig bakom idén. Stödet för ett nytt kulturcentrum är mycket starkt Hela kultur- och föreningslivet i Tyresö, med tusentals medlemmar, saknar idag en gemensam, fungerande mötesplats för att kunna fortsätta med och utveckla sin verksamhet.
Vi vill ha ett sammanhållet och aktivt kulturcentrum med utrymme för utövande kulturskapare, för aktivt deltagande tyresöbor i en skapande gemenskap. Det ska vara en aktiv plats för besökande i kommunen och en stolthet för dess invånare. Det är välkänt att ett rikt kulturliv ger stora positiva hälsoeffekter, ett säkrare samhälle och en bättre fungerande demokrati. Ett rikt kulturliv utgör också ett värn mot inskränkthet, nationalism och ett stöd för yttrandefrihet, mångfald och gemenskap.
Den svåra corona-pandemin har förstärkt ensamhet och isolering bland stora befolkningsgrupper. Ingen vet när pandemin är definitivt besegrad. Den är i sig ett hot mot demokrati och öppenhet när det inte längre finns fritt utrymme för fysisk kontakt. Människor behöver komma samman för att återupprätta det värn för demokrati som behövs. Behovet av ett kulturcentrum har dramatiskt ökat under det senaste året.
Att bygga ett nytt kulturcentrum i Tyresö är ett stort och lockande projekt. Samtidigt kräver det stora resurser i investeringar och framtida drift. Det finns därför all anledning att undersöka om här finns samordningsmöjligheter med andra verksamheter i kommunen. Det är väl känt att kommunen är i starkt behov av ett nytt förvaltningshus.
Idén har väckts om att bygga samman kulturcentret med ett nytt kommunhus. Denna form av samverkan har med framgång prövats på andra håll i landet. De som söker sig till kommunhuset kan samtidigt få nära kontakter med pågående kulturaktiviteter, och de som besöker kulturcentret kan samtidigt inhämta information från eller göra ett ärende i kommunhuset. Ett levande demokraticentrum. Det var ingen tillfällighet att vår förening fick namnet ”Föreningen Kulturcentrum Kvarnhjulet”. De nuvarande lokalerna i området Kvarnhjulet ligger på kommunal mark. Området ligger centrumnära ( och blir alltmer centrumnära när omgivningen bebyggs) Kommunalt ägande och drift innebär sannolikt lägre kostnader än den lösning som gäller för det nuvarande kommunhuset. Kommunen skaffar sig rådighet över ett par av de allra viktigaste funktionerna i en kommun.
Tiden går. Förväntningarna ökar. Behovet av ett kultur- och demokraticentrum blir allt större. Vi uppmanar kommunens ledning att driva på det arbete som pågår för att skaffa ett beslutsunderlag och därefter ta de nödvändiga besluten. Vi som arbetar för kultur och demokrati väntar otåligt.

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.