Lyssna live!

Vad är Agenda 2030?

3 januari 2021

Anders Erixon, Ann Sandin-Lindgren

I det andra programmet i serien Ljuva drömmar förklarar miljöbiologen Anders Erixon vad några av FN:s globala mål för hållbar utveckling innebär. Hur kan man avskaffa fattigdom och hunger, säkerställa hälsosamma liv och skapa anständiga arbetsvillkor för alla på jorden. Anders har flera bra idéer och förslag. Frågorna ställer Ann Sandin-Lindgren.

Medverkar:

Anders Erixon, Ann Sandin-Lindgren

Längd:

38 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

3 januari till 24 januari 2021

Extra om programmet

Från en världskongress i Durban, Sydafrika, om utbildning för hållbar utveckling 2007.

Ett projekt som Svenska institutet och Världsnaturfonden hade där några lärare från Sverige hade idèutbyte med lärare i Estland 1998 om hur man konkret kan jobba med miljö och biologisk mångfald.

Ett projekt som Svenska institutet och Världsnaturfonden hade där några lärare från Sverige hade idèutbyte med lärare i Estland 1998 om hur man konkret kan jobba med miljö och biologisk mångfald.

Ett projekt 1990 där skolungdomar från Tyresö och Archangelsk (då Sovjetunionen) bodde hos varann.
Bilden är när elever från Tyresö sjunger Änglamark på rysk radio under ledning av Agneta Josefsson. Projektet handlade om att protestera mot kärnvapentester på Novaja Zemlja (nära Archangelsk). Det ledde också till en stor förståelse mellan ungdomarna. Fredsskapande tror Anders.

Ett uppslag om projektet i Norra Pravda

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.