Lyssna live!

Tillväxt, konsumtion och innovation

14 februari 2021

Anders Erixon, Ann Sandin-Lindgren

Biologen Anders Erixon fortsätter att fundera över hur FN:s globala mål ska uppnås. Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 12 Hållbar konsumtion och produktion diskuteras i detta avsnitt i serien Ljuva drömmar. Ställer frågor och försöker hänga med gör Ann Sandin-Lindgren.

Medverkar:

Anders Erixon, Ann Sandin-Lindgren

Längd:

43 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

14 februari till 7 mars 2021

Extra om programmet

Några verk av Anders och hans elever. Hans gamla texter handlar ofta om hur man kan utveckla ungdomar till vuxna som tänker självständigt. Som kanske kommer på helt nya saker. Hans dröm är att bli bjuden på en före detta elevs nobelprisbankett!

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.