Lyssna live!

Hur bra fungerar Tyresö kommun?

11 april 2021

Ann Sandin-Lindgren, Mårten Blix

Mårten Blix (m) är förtroendevald kommunrevisor och granskar hur kommunen sköts. Men han är också fil. dr. i nationalekonomi, forskar i hur offentlig sektor sköts, skriver debattartiklar i de stora tidningarna och är son till den kände Hans Blix (fp). Ann Sandin-Lindgren försöker ställa intelligenta frågor.

Medverkar:

Ann Sandin-Lindgren, Mårten Blix

Längd:

42 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

11 april till 2 maj 2021

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.