Lyssna live!

Hur funkar kommunens verksamhet?

30 maj 2021

Ann Sandin-Lindgren, Mårten Blix
Mårten Blix

Här fortsätter Mårten Blix (m) som är förtroendevald kommunrevisor att berätta vad revisionen för 2020 kommit fram till. Han är fil. dr. i nationalekonomi och forskar i hur offentlig sektor sköts och samtalar med Ann Sandin-Lindgren om några av de artiklar han skrivit. Bör man införa ett byråkratitak i välfärden? Ger verkligen nätläkare nya möjligheter?

Medverkar:

Ann Sandin-Lindgren, Mårten Blix

Längd:

44 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

30 maj till 13 juni 2021

Hördes senast som repris
15 augusti till 22 augusti 2021

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.