Lyssna live!

Lögner och propaganda

12 september 2021

Ann Sandin-Lindgren, Charlotte Krook

Vad händer med Julian Assange som redan för 10 år sedan avslöjade att syftet med USA:s krig i Afghanistan inte var att vinna kriget? Varför har politiska ledare och journalister ljugit om insatserna i landet? Varför tror vi på lögner och propaganda? Ann Sandin-Lindgren ställer frågorna till konstnären och aktivisten Charlotte Krook.

Medverkar:

Ann Sandin-Lindgren, Charlotte Krook

Längd:

45 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

12 september till 26 september 2021

Extra om programmet

Charlottes tal

den 14 november 2020.

I programmet nämner vi Folkets radio och programmet Sveket mot Assange

Hur journalistiken blev maktens medlöpare
 

Det blir alltmer uppenbart att journalistiken inte längre lever upp till sitt motto att vara ”Den tredje statsmakten”, i alla fall inte om det därmed menas att utgöra en kontrollfunktion och vara en oberoende granskare av den verkliga maktutövningen i världen.

Ett tydligt exempel på detta är fallet Julian Assange, Wikileaks-grundaren som avslöjat krigsbrott och nu hålls inspärrad i ett högriskfängelse i London. Om han utlämnas till USA riskerar han att dömas till 175 års fängelse för spioneri. En lynchning av det fria ordet som i huvudsak mötts av isande tystnad från ledande journalister och publicister.

Det här programmet bygger på en intervju med Arne Ruth, en av få betydande publicister i Sverige som aktivt tagit ställning för Assange i ett internationellt upprop.

Arne Ruth har bland annat varit chefredaktör för Dagens Nyheter, samhällschef för Sveriges Radio och kulturchef på Expressen.
Hans berättelse tecknar en bild av det förfall som drabbat den svenska journalistiken under de senaste decennierna, i takt med att ägarkoncentrationen alltmer suddat ut rågången mellan publicistisk verksamhet och propagandistisk opinionsbildning.

Mycket har hänt sedan Arne Ruth 1998 lämnade chefredaktörskapet på Dagens Nyheter, i protest mot ägarnas allt större inblandning i det journalistiska innehållet i tidningen. Förändringen syns inte bara i makroperspektivet, där ett fåtal jättar numera utövar kontroll över informationsflödet. Den märks också i framväxten av en ny typ av journalist, som tycks fästa större vikt vid att bygga sitt eget varumärke, än vid det journalistiska kallet att ställa makten till svars.

Ett program av Per Shapiro

Relaterat

Afghanistan4Fred93
podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.