Lyssna live!

8 januari 2012

Börje Eriksson

Börje Eriksson utbildade sig på kvällstid till ingenjör, bor på Gudöterrassen som ganska nyinflyttad i Tyresö, talar initierat om mobiler och annan ny teknik men också om sina engagemang i ABF och PRO, dessutom om sina resor till Sydafrika och Indien och sin beundran för Gandhi, Mandela och Palme.

Medverkar:

Börje Eriksson

Längd:

30 min

Ort/Område:

tyresö

Hördes på 91,4:

8/1 - 29/1 2012

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.