Lyssna live!

Va-taxa o hyresrätter

8 januari 2012

Ann Sandin-Lindgren, Christina Melzén

Christina Melzén (fp) och Ann Sandin-Lindgren (s) sammanfattar kommunfullmäktiges möte från i november då man bl.a. diskuterade VA-taxan, hyresrätter och politikermedverkan. Carema-diskussionen har summerats i ett annat program.

Medverkar:

Ann Sandin-Lindgren, Christina Melzén

Längd:

36 min

Ort/Område:

tyresö

Hördes på 91,4:

8/1 - 29/1 2012

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.