Lyssna live!

Tyresö under tusen år

10 oktober 2021

Ann Sandin-Lindgren, Harald Berg

Tyresöbon Harald Berg har skrivit boken "Tyresö - under tusen år" som kom ut 2019. Han berättar för Ann Sandin-Lindgren hur han sedan 70-talet har intresserat sig för historien runt Dyviksgård och att intresset sedan har växt till att forska om hela Tyresös historia. Hur han även spenderade nästan tio år att tillsammans med flera intresserade skriva boken Brevikshalvön – I skuggan av en markis.

Medverkar:

Ann Sandin-Lindgren, Harald Berg

Längd:

37 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

10 oktober till 31 oktober 2021

Hördes senast som repris
12 juni till 14 augusti 2022

Extra om programmet

Harald Berg som bor på Dyviks gård är en av de som har sett till att Dyviks lövängar sköts om och håller bl.a. i liekurser varje sommar. På Tyresö kommuns sida kan man läsa mer om Dyvik lövängars naturreservat .

Boken "Tyresö under tusen år" finns att köpa på Tyresö bokhandel eller via kommuns hemsida .

En bok om drivkrafter och strategiska val som styrt utvecklingen av godset genom tiderna. Hur kom det sig att godset fick sitt säte på denna plats? Vad har de färgstarka godsägarna - inte minst de många änkorna - betytt för utvecklingen av den stora egendomen Tyresö med tillhörande gårdar, torp och industrier?
Harald Berg 2019.

Mer om boken på bokens hemsida .

Första delen handlar om förhistorien till Tyresö Slott och kommun.

På 200 sidor kan man läsa om affärsidéerna som styrt Tyresös utveckling.

Sista delen handlar om några långa trender i Tyresögodsets förändring.

Om vilka präster som styrt i Tyresö socken

Här finns kartor över Tyresögodsets växlade geografiska omfattning sedan medeltiden

Harald Berg är även medförfattare till boken "BREVIKSHALVÖN - i skuggan av en markis" som också går att köpa på Tyresö bokhandel eller via kommuns hemsida .

Från Tyresö slott till Bagarsundet. Människorna, gårdarna och torpen. Sommarvillorna och fritidsstugorna. En förort växer fram. Författare: Harald Berg, Åke Dahlström, Björn Eriksson, Göran Fermbäck, Tomas Holm, och Rolf Sjögren. Tyresö kommun 2013.

Mer om boken på bokens hemsida .

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.