Lyssna live!

Alexander vill utveckla fritiden

13 februari 2022

Alexander Enkvist, Ann Sandin-Lindgren

Alexander Enkvist (L) är ny ung ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden. Han berättar för Ann Sandin-Lindgren om sitt yrkesval till lärare i historia och samhällskunskap. Varför valde han att bli politisk engagerad i Liberalerna? Vad har Alby betytt för honom? Vad vill han nu göra för att utveckla kulturen och fritidsaktiviteterna i Tyresö?

Medverkar:

Alexander Enkvist, Ann Sandin-Lindgren

Längd:

36 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

13 februari till 6 mars 2022

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.