Lyssna live!

Årsstämma SeniorNet Tyresö

20 mars 2022

Gunnel Agrell Lundgren
Jingel

Tid: Torsdag den 24 mars 2022 kl 14.00 – ca 15.00
Plats: Rum Nyfors i Föreningsgården Kvarnhjulet, hus B (Pluggvägen 6B)
Mötesform: Enbart fysisk närvaro. Ingen digital uppkoppling.
Gunnel Agrell Lundgren

Medverkar:

Gunnel Agrell Lundgren

Längd:

2 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

20 mars till 25 mars 2022

Relaterat

SeniorNet79

SeniorNet Tyresö

Detta program ingår i podcasten "SeniorNet Tyresö"
Äldre lär äldre om IT.

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.