Lyssna live!

Presidenten dök upp utan förvarning

27 mars 2022

Carl Gustav Fransén, Gunnel Agrell Lundgren
Carl Gustav Fransén och Bengt Danielsson

Marinofficeren Carl Gustav Fransén fortsätter berätta om sina upplevelser som befälhavare på örlogsfartyget HMS Carlskrona, om högtidliga mottaganden i hamnarna på mycket hög officiell nivå och hur han seglade delvis samma rutter som tidigare världsomseglare m.m. Vad gjorde hustrun Gunilla under tiden? Vad gjorde han när han gick i land? Berättat för Gunnel Agrell Lundgren som också producerade.

Medverkar:

Carl Gustav Fransén, Gunnel Agrell Lundgren

Längd:

39 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

27 mars till 17 april 2022

Extra om programmet

Befälhavaren Carl Gustav Fransén med upptäktsresanden Bengt Danielsson i hans hem på Tahiti.

Den första flygfisken på tallriken.

Försvarsminister Anders Björck besöker fartyget i anslutning till världsutställningen i Sevilla.

Vägvisare i Adelaide, Australien.

Fartygsvård till ankars inför besöket i Santos, Brasilien.

Napoleons hem på Sankta Helena.

"Fartygschefen Carl Gustav Fransén och fartygspastorn Krister I:son Lundin håller betraktelse över matros Larsson från HMS VANADIS, som omkom på Nuku Hiva och hedras med ett nytt gravkors."

Karta över rutterna under världsomseglingen 1991-92.

Fregatten HMS EUGENIE Det första av flottans fartyg som seglade jorden runt år 1851-53.

Ångkorvetten HMS VANADIS Seglade jorden runt år 1883-85.

Minfartyget HMS ÄLVSNABBEN Gjorde två resor runt jorden år 1954-55, 1966-67.

Minfartyget HMS CARLSKRONA Gjorde tre resor runt jorden år 1986-87, 1991-92, 2005.

Carl Gustav Fransén med hustru Gunilla i högtidsdräkt inför folkdansjubileum.

Carl Gustav Fransén jan 2022.

Carl Gustav Fransén med sin egenhändigt byggda modell av skeppet WASA.

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.