Lyssna live!

Vandring mot Kumla Herrgård

17 april 2022

Ann Sandin-Lindgren, Bernt Karlsson

I det sjunde programmet i serien Bernts vandring vandrar Bernt Karlsson och Ann Sandin-Lindgren från Stamvägen, där Bernt växte upp sina första tio år, till Kumla Herrgård. Bernt berättar om husen som passeras och var han bodde i olika lägenheter på Gärdesvägen. Fornuddsparken och många historiska hus passeras.

Medverkar:

Ann Sandin-Lindgren, Bernt Karlsson

Längd:

47 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

17 april till 8 maj 2022

Extra om programmet

Vi började vandringen vid Malmsäters hus som är byggt 1936. Här bodde fjärdingsman Josef Malmsäter med fru Maria och fyra barn.

Platserna Bernt pratar om i programmet där det var dränering /avlopp vid Centralområdet Alleplan på 1940-talet.
1 Öppet dike i Dalvägen
2 Rörledning i Gärdesvägen
3 Slamdam 5 X 10 m, Täckt med "Trälock"
4 Kommunens dåvarande soptipp, precis där Scoutstugan ligger i dag.

Bernts morföräldrars hus, Gotthard och Märta Wågensand.
Ett planktimmerhus från 1933 med två lägenheter med två rum, kök och hall.
Den lägre tillbyggnaden har kommit till under senare tid.
Bernt bodde där i 10 år fram till 1953 då hans familj flyttade till Fågelvägen.

August och Hulda Andersons hus. Det har blivit tillbyggt med en tredjedel. Där var det julgransplundringar när Bernt var liten.

1936 då Kumla dansbana hade 10 års jubileum för SAP Tyresö.

Här låg Kumla Dansbana på 1940-talet som sedan ersattes på senare tid av Foruddens Skola.
Det är bara flaggstången som minner om den gamla festplatsen.

Bernts första lägenhet på Gärdesvägen 13, en vindslägenhet.
Fyra trappor utan hiss. Mycket spring i trappor speciellt när första barnet föddes.

Trollbäcken Scoutstuga. Den har hamnat mitt på den gamla nedlagda soptippen.

Det gamla Bränneriet.
På 1800-talet var det ett s.k. kronobränneri. Det var Gustaf III som inrättade Kronobrännerier på 1700-talet för att få in pengar i Statskassan, men det blev inte lönsamt så de flesta upphörde under 1800-talet.

Gårdstunet på Kumla Herrgård där Knut Billgren beskriver bebyggelsen på gården.
4 Länga med slöjdstuga, smedja, bagar- och tvättstuga och bostad för smeden. Slöjdstugan användes tidvis som skollokal
5 Bränneriet
6 Statarlängan
7 Ladugård
8 Loge
9 Stall
10 Lider
11 Väderkvarn på berget
13 Plats för ankdam och vinddriven vattenpump
14 Platsen för ett lusthus

17 personer som bodde på statarstugan på Kumla Herrgård.
Det var fyra lägenheter med 1 rum och kök! Den revs på 1960-talet.

Det var här statarstugan låg.

Här fanns tidigare Kumla Herrgårds ladugårdsbacke. Byggnaderna är borta sedan länge och blivit parkeringsplats.

Så här ser de hårt "hamlade" lindarna ut i allen fram till Herrgården

Här bodde Kurt Billgren, ansvarig för trädgården, samt hade arrendet på Kumlas fiskevatten.
Han skulle leverera 100 kg fisk om året resten kunde han äta upp eller sälja. Då det fanns det gott om gädda, gös och abborre i Drevviken.

Bernt framför den kvarvarande flygen där hans farfar Gunnar, brodern Bernhard och Gunnars fästmö Amanda fick husrum under tiden som mjölkarrendatorer på Kumla Herrgård fram till 1910 då herrgården gick i konkurs och avvecklade mjölkhanteringen.

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.