Lyssna live!

Tyresös viktiga Naturskola

12 juni 2022

Ann Sandin-Lindgren, Jonas Hedlund

Tyresö naturskola erbjuder Tyresös grundskoleklasser natur- och miljölektioner i Alby naturreservat. Biogeovetaren Jonas Hedlund berättar för Ann Sandin-Lindgren om hur man jobbar med årskurs 2, 5 och 8 för att få eleverna att uppleva Tyresös fantastiska natur. Jonas berättar också om sitt intresse för lieslåtter, fårskötsel och renovering av torp.

Medverkar:

Ann Sandin-Lindgren, Jonas Hedlund

Längd:

41 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

12 juni till 14 augusti 2022

Extra om programmet

Från en kursdag nyligen för blivande Barnskötare

Jonas Hedlund instruerar hur man hanterar en lie på liekursen och slåttern vid Dyviks lövängar.
Ett program från 2021

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.