Lyssna live!

18 december 2011

Anna Walberg-Nyström

Gymnasieläraren Anna Walberg-Nyström om den hotade medielinjen, om undervisning i livsfrågor, om elevproblem och sociala frågor men också om sin bakgrund som TV-journalist och socionom.

Medverkar:

Anna Walberg-Nyström

Längd:

31 min

Ort/Område:

Lidingö

Hördes på 91,4:

18/12 - 8/1 2012

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.