Lyssna live!

Vem är Tomas Lilja?

11 september 2022

Gunnel Agrell Lundgren, Tomas Lilja

En av de nya styrelsemedlemmarna i SeniorNet Tyresö är Tomas Lilja, som tillträdde i mars 2022. Tomas kastade sig med liv och lust in i styrelsearbetet och blev snart ansvarig för medlemsregistret. Tomas berättar här om sitt liv och hur han kom i kontakt med SeniorNet. Programmakare Gunnel Agrell Lundgren

Medverkar:

Gunnel Agrell Lundgren, Tomas Lilja

Längd:

33 min

Ort/Område:

Tyresö

Planeras att höras nästa gång kl 21:02 på 91,4

Programmet sänds under perioden 11 september till 2 oktober 2022 på 91,4Mhz med ett intervall på 12 timmar och 47 minuter.

SeniorNet Tyresö

Detta program ingår i podcasten "SeniorNet Tyresö"
Äldre lär äldre om IT.

Programmet hörs på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.