Lyssna live!

Nu funkar byggloven!

16 oktober 2022

Ann Sandin-Lindgren, Mari Schaub-Iggström

Byggnadsnämndens nöjda ordförande Mari Schaub-Iggström (s) förklarar för Ann Sandin-Lindgren att det nu blir lättare att söka bygglov i kommunen fr.o.m den 12/12. En enklare e-tjänst kommer att underlätta för att alla relevanta handlingar kommer in. Nu har även bygglovsenheten blivit bemannad med duktig fast anställd personal och bygglovsrådgivningen är igång. Läs mer här!

Medverkar:

Ann Sandin-Lindgren, Mari Schaub-Iggström

Längd:

38 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

16 oktober till 6 november 2022

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.