Lyssna live!

Domen över Amaryllis

15 januari 2023

Catarina Johansson Nyman, Denise Persson

Mark- och Miljödomstolen stoppar- åtminstone tillfälligt- byggande vid Amaryllisparken i Lindalen. Inte beroende på fladdermöss eller naturvärden utan pga av det formaliafel som skett vid detaljplaneprocessen. Denise Persson ifrån aktionsgruppen Tillsammans för Amaryllisparken samtalar med Catarina Johansson Nyman. Denise berättar om fladdermössen och funderar över hur kommunen ska agera nu.

Medverkar:

Catarina Johansson Nyman, Denise Persson

Längd:

25 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

15 januari till 5 februari 2023

Tyresö växer

Detta program ingår i podcasten "Tyresö växer"
Om stadsbyggnad, bostäder, byggande och trygghet i Tyresö

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.