Lyssna live!

Vad är ekonomiskt våld?

29 januari 2023

Linn Karlsson, Saga Åkerman

I avsnittet pratar Saga Åkerman och Linn om vad ekonomiskt våld är och hur det kan ta sig uttryck. Vad är egentligen ekonomiskt våld, vad får det för konsekvenser och vad kan man göra om man har blivit utsatt? Saga Åkerman arbetar som samordnare och kommunikatör på Tyresö kvinno- och tjejjour. Linn är socionom och vikarierar som verksamhetsansvarig på kvinno- och tjejjouren.

Medverkar:

Linn Karlsson, Saga Åkerman

Längd:

24 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

29 januari till 19 februari 2023

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.