Lyssna live!

Vandra med Martina till kolardammarna

7 maj 2023

Ann Sandin-Lindgren, Annika Wegnebring, Christina Jansson, Gertrud Björklund, Håkan Victorsson, Martina Kiibus

Ann Sandin-Lindgren hängde med på en guidad tur med Tyresö kommuns naturguide Martina Kiibus till kolardammarna som ligger i Alby naturreservat. Martina berättar om hur man där renar dagvattnet från Bollmora, Fårdala och Öringe på sin väg till Albysjön. I dammarna myllrar det också av små och stora vattendjur som Naturskolan i Tyresö studerar och på en ö har bävern byggt en hydda.

Medverkar:

Ann Sandin-Lindgren, Annika Wegnebring, Christina Jansson, Gertrud Björklund, Håkan Victorsson, Martina Kiibus

Längd:

40 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

7 maj till 28 maj 2023

Extra om programmet

Tyresös naturguide visar tavlan som står vid Kolardammarna och som förklarar alla steg i reningsprocessen när dagvattnet renas ner mot Albysjön.

Den första reningen består av ett galler som samlar upp allt skräp.

Här vandrar deltagarna tillsammans med Tyresös naturguide igenom Kolardammarna.

En "limpa" - en oljeläns som samlar upp flytande föroreningar.

Bron över Kolardammarna.

Bävrarnas "hydda" på den lilla ön i Kolardammarna.

En avgnagd asp som bävrarna lämnat efter sig.

Årskurs 5 som får ta del av Tyresös naturskola.

En asp som står högst upp i systemet och som bävrarna gärna äter.

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.