Lyssna live!

Höjs politikernas arvoden nu?

15 maj 2024

Anders Linder, Ann Sandin-Lindgren

Nu håller det nya styret med S och M att ta form och kritik har framförts av Liberalerna att arvodena i kommunstyrelsen kommer höjas. SVT åkte ut till Tyresö och intervjuade några politiker. Ordförande i kommunfullmäktige Anders Linder (S) försäkrar att de sammanlagda utgifterna för politikerarvoden i kommunen är oförändrade men att man omfördelar arvoden mellan olika uppdrag och tillsätter nya namn. Detaljerna kommer att beslutas om i kommande kommunfullmäktige som äger rum den 23 maj.
Frågorna ställer Ann Sandin-Lindgren.

Medverkar:

Anders Linder, Ann Sandin-Lindgren

Längd:

29 min

Ort/Område:

Tyresö

Planeras att höras nästa gång kl 02:50 på 91,4

Programmet sänds under perioden 15 maj till 2 juni 2024 på 91,4Mhz med ett intervall på 9 timmar och 57 minuter.

Extra om programmet

SVT intervjuar Anders Linder 15 maj om omfördelningen av arvodena.

podcast ikon

Programmet hörs på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.