Lyssna live!

Nya nämnder och ny arvodering

26 maj 2024

Catarina Johansson Nyman, Mats Lindblom

Inför maktskiftet i kommunen behöver nya beslut tas angående ny nämndorganisation, delegationsordningar och kommunstyrelsens reglemente. Mats Lindblom (L) har också synpunkter arvoderingen inom nya styret i detta program om kommunstyrelsens ärendelista per 7 maj. Catarina Johansson Nyman är programmakare.

Medverkar:

Catarina Johansson Nyman, Mats Lindblom

Längd:

48 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

26 maj till 16 juni 2024

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.