Lyssna live!

18 september 2011

Christina Allinger

Christina Allinger har förfäder bland Spångbergs ute på Vissvass och bor nu på Sikvägen. Gick i flickskola på Söder, blev ung mor, fick sedan jobb på Riksbanken, har spelat amatörteater bland annat i rollen som ”Spanska flugan” och deltagit i Tyresöspelet.

Medverkar:

Christina Allinger

Längd:

31 min

Ort/Område:

tyresö

Hördes på 91,4:

18/9 - 9/10 2011

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.