Lyssna live!

Aktiv pensionär

15 September 2013

Björn Malmberg, Christina Tallberg

Christina Tallberg har gått från aktiv politiker på kommun- och landstingsnivå till att bli aktiv pensionär på distrikt- och riksnivå. Där företräder hon pensionärernas intressen. Det berättar hon om i det här samtalet med Björn Malmberg.

Medverkar:

Björn Malmberg, Christina Tallberg

Längd:

31min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

15 September till 6 Oktober 2013

Relaterat

Politik337PRO12
podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.

Om spelaren inte syns eller om det är problem att spela upp programmet kan orsaken vara en äldre version av Flash Player. Ladda ner senaste Adobe Flash här.