Lyssna live!

Aktiv pensionär

15 September 2013

Björn Malmberg, Christina Tallberg

Christina Tallberg har gått från aktiv politiker på kommun- och landstingsnivå till att bli aktiv pensionär på distrikt- och riksnivå. Där företräder hon pensionärernas intressen. Det berättar hon om i det här samtalet med Björn Malmberg.

Medverkar:

Björn Malmberg, Christina Tallberg

Längd:

31min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

15 September till 6 Oktober 2013

Relaterat

Politik370PRO23
podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.