Lyssna live!

Mänsklig sköld i Palestina

1 December 2013

Lena Lönnqvist

Under ett framförande hos TUFF (Tyresö U-lands och fredsförening) delgav Lena Lönnqvist oss sina erfarenheter som ekumenisk följeslagare på Västbanken. Bl.a. de vedermödor palestinier måste utstå under den israeliska ockupationen.

Medverkar:

Lena Lönnqvist

Längd:

30min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

1 December till 22 December 2013

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.

Om spelaren inte syns eller om det är problem att spela upp programmet kan orsaken vara en äldre version av Flash Player. Ladda ner senaste Adobe Flash här.