Lyssna live!

Branden på torpet Västerdal

16 oktober 2016

Gunnel Agrell Lundgren, Göran Magnusson

Nr 4 i serien "Tyresö under en föränderlig tid". Här berättar Göran Magnusson om några gårdar nära Albysjön, hur man gjorde sina dagsverken, hur proceduren gick till när en stalldräng på sin knappa fritid letade mark för att bygga sig ett torp, vilken tid det tog innan torpet stod färdigt. Vi får också höra om branden då torpet Västerdal brann ner m.m. Programmakare Gunnel Agrell Lundgren.

Medverkar:

Gunnel Agrell Lundgren, Göran Magnusson

Längd:

27 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

16 oktober till 6 november 2016

Hördes senast som repris
15 januari till 5 februari 2023

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.