Lyssna live!

Allmogen känner inga behov av bad

28 maj 2017

Gunnel Agrell Lundgren, Gösta Sjögren

Vid sjukdom badar allmogen under sommaren. Men under vintern badar den alls inte. Gösta Sjögren berättar om gamla tvätterier i Trollbäcken och hur det gick till att tvätta, speciellt att rengöra en lång möglig matta från Jacobs kyrka i Stockholm. Programmakare Gunnel Agrell Lundgren,

Medverkar:

Gunnel Agrell Lundgren, Gösta Sjögren

Längd:

35 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

28 maj till 18 juni 2017

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.