Lyssna live!

Sexuell urkraft - naturliga cykler

17 juni 2018

Ann Sandin-Lindgren, Charlotte Krook

Del 3. I detta program i serien om manlig/kvinnligt vill Ann Sandin-Lindgren ha svar på vilken roll sexualiteten spelar. Konstnären Charlotte Krook förklarar hur sexualitetens urkraft ligger bakom allt skapande - som den genomströmmande livskraften i allt och alla. Vad skiljer mäns och kvinnors sexualitet? Vad har kärlek och sex med varandra att göra?

Medverkar:

Ann Sandin-Lindgren, Charlotte Krook

Längd:

48 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

17 juni till 19 augusti 2018

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.