Lyssna live!

Med stövlar fulla av blodiglar

25 oktober 2020

Anders Söderqvist, Gunnel Agrell Lundgren

Lyssna på Anders Söderqvist som berättar om sin händelserika tid i samband med FN-uppdraget i fanérfabriken i det pyttelilla riket Bhutan. Här hade han det delikata uppdraget att göra en säkerhetsmanual till arbetarna som inte ens hade skor! Levnadsstandarden i landet skilde sig en hel del från vår och upplevelserna var många. Programmakare Gunnel Agrell Lundgren.

Medverkar:

Anders Söderqvist, Gunnel Agrell Lundgren

Längd:

38 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

25 oktober till 15 november 2020

Hördes senast som repris
6 mars till 20 mars 2022

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.