Lyssna live!

18 September 2011

Christina Allinger

Christina Allinger har förfäder bland Spångbergs ute på Vissvass och bor nu på Sikvägen. Gick i flickskola på Söder, blev ung mor, fick sedan jobb på Riksbanken, har spelat amatörteater bland annat i rollen som ”Spanska flugan” och deltagit i Tyresöspelet.

Medverkar:

Christina Allinger

Längd:

31min

Ort/Område:

tyresö

Hördes på 91,4:

18/9 - 9/10 2011

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.

Om spelaren inte syns eller om det är problem att spela upp programmet kan orsaken vara en äldre version av Flash Player. Ladda ner senaste Adobe Flash här.