Lyssna live!

24 februari 2013

Anders Lind, Sara Kopparberg

Sara Kopparberg är Tyresö kommuns plan- och bygglovschef och Anders Lind dess exploateringschef. De berättar om de många planerade nybyggena i bland annat Nyfors, C3L-området, halvön och Pluto men de kommenterar också parkanläggningar och bättre vägar.

Medverkar:

Anders Lind, Sara Kopparberg

Längd:

30 min

Ort/Område:

tyresö

Hördes på 91,4:

24/2 - 17/3 2013

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.