Lyssna live!

19 maj 2013

Eva Friman

Eva Friman är ekologisk ekonom på Uppsala universitet och har en alternativ syn på ekonomi, vill att vi ska rätta oss efter naturens villkor. Hon vill att ämnet ekonomi skall användas för att nå en hållbar utveckling till glädje för kommande generationer.

Medverkar:

Eva Friman

Längd:

30 min

Ort/Område:

tyresö

Hördes på 91,4:

19/5 - 9/6 2013

Relaterat

Ekonomi45
podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.