Lyssna live!

Mänsklig sköld i Palestina

1 december 2013

Lena Lönnqvist

Under ett framförande hos TUFF (Tyresö U-lands och fredsförening) delgav Lena Lönnqvist oss sina erfarenheter som ekumenisk följeslagare på Västbanken. Bl.a. de vedermödor palestinier måste utstå under den israeliska ockupationen.

Medverkar:

Lena Lönnqvist

Längd:

30 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

1 december till 22 december 2013

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.