Lyssna live!

ÅRSMÖTE 2019

Måndag den 25 mars kl 19.00 i Kulturkaféet
(Kvarnhjulet, Nyboda skola)


Sedvanliga årsmötespunkter som verksamhetsberättelse och val av styrelse kommer att avhandlas på mötet.

Musikern Rick Line från Tyresö spelar och berättar om sin fantastiska historia om hur det kom sig att han efter en svår olycka gjorde succé som rockstjärna vid 66-års ålder.

Under mötet kommer vi att få ta del av de erfarenheter av att sända närradio som några av de många nya programmakarna har.

Föreningar som önskar delta på årsmötet men som ännu inte har blivit medlemmar kan lätt bli det genom att betala in medlemsavgiften på Närradioföreningens plusgirokonto 491 57 21-7.   Medlemsavgiften är 300 kr per år.Närradioföreningen bjuder på lite ost, kex och dricka under kvällen.

Varmt välkomna hälsar Tyresö Närradioförening

Meddela till info@tyresoradion.se om Ni kommer.

Styrelsen

Tyresöradions vänner är som vanligt inbjudna till föreningsmötet!

Möteshandlingar:

Verksamhetsberättelse 2018

Balans och Resultaträkning 2018

Revisionsberättelse 2018