Lyssna live!

ÅRSMÖTE 2018

Måndag den 23 april kl 19.00 i sal Follbrinken
(Kvarnhjulet, Nyboda skola)


Sedvanliga årsmötespunkter som verksamhetsberättelse och val av styrelse kommer att avhandlas på mötet.

Under mötet kommer vi att få ta del av de erfarenheter av att sända närradio som några av de många nya programmakarna har.

Föreningar som önskar delta på årsmötet men som ännu inte har blivit medlemmar kan lätt bli det genom att betala in medlemsavgiften på Närradioföreningens plusgirokonto 491 57 21-7.   Medlemsavgiften är 300 kr per år.Närradioföreningen bjuder på lite ost, kex och dricka under kvällen.

Varmt välkomna hälsar Tyresö Närradioförening

Meddela till info@tyresoradion.se om Ni kommer.

Styrelsen

Tyresöradions vänner är som vanligt inbjudna till föreningsmötet!

Möteshandlingar:

Verksamhetsberättelse
Balans & resultat