Lyssna live!

ÅRSMÖTE 2020

INSTÄLLT TILLSVIDAREHej alla radiovänner!
Med anledning av den kris kring Coronaviruset som råder, har jag beslutat att skjuta fram årsmötet som var planerat till på torsdag. När myndigheterna blåser faran över kommer ny kallelse att skickas ut. Med detta blir det möjligt för fler att delta på mötet. Hade vi genomfört årsmötet som planerat skulle många avstått från deltagande.

Vi vet inte hur länge krisen kommer att pågå. Det finns en risk att det drar ut på tiden och att mötet inte kan genomföras innan det datum som stadgarna stipulerar. Det kan i så fall inte hjälpas. Det är viktigare att alla bidrar till att smittspridningen begränsas.

Alla årsmöteshandlingar finns här nedan och det finns med detta extratid att studera dem noggrant.

Ha det bra
Anders Linder
Ordförande Tyresö Närradioförening

Möteshandlingar:
Verksamhetsberättelse 2019

Balans och Resultaträkning 2019