Lyssna live!

Carina Högberg

medverkar i 48 program

Aktiv Programmakare
Carina Högberg är ny programmakare på Tyresöradion med inriktning på personliga berättelser från sitt yrkesliv från ambulansen, hemsjukvården och mobil psykiatri. Hon gör programserien "Personligt med Carina" där hon samtalar med intressanta människor som varit med om mycket och vågar dela sina berättelser.

sorteras i fallande datumordning