Lyssna live!

Leif Bratt

medverkar i 707 program

Aktiv Programmakare
Har varit en av de mest produktiva programmakarna de senaste åren. Gör regelbundet sammanfattningar om kommunfullmäktiges kommande ärenden. Miljö och ekonomi är några av fokusfrågorna men intervjuar alla som vill bli intervjuade. Har ett förflutet som företrädare för Miljöpartiet i Tyresö men är numera inte längre medlem i något politiskt parti. Bor på Sikvägen.

sorteras i fallande datumordning