Lyssna live!

Lena Hjelmérus

medverkar i 362 program

Aktiv Programmakare
Lena Hjelmérus är pensionerad överläkare, specialist i geriatrik och diplomerad i palliativ medicin. Hon är även St Lukasterapeut. Kunnig och engagerad i äldrevården i Tyresö. Gör regelbundet programmet ”Dr Lena” tillsammans med bisittaren Leif Bratt men även flera föreningsprogram i de föreningar som hon är engagerad i som Trädgårdssällskapet, Filmföreningen och Friskis&Svettis. Har låtit Tyresöborna följa hennes arbete med biodlingen som hon har på sitt landställe. Bor i Lindalen.

sorteras i fallande datumordning