Lyssna live!

Vård Tyresö

11 program

Vård Tyresö är en programserie och podd med Lena Hjelmérus som tar upp aktuella förändringar och nyheter inom vården både nationellt, regionalt och kommunalt. Den speglar det stora systemskiftet i synsätt och arbetssätt som både innehåller en centralisering och en decentralisering. Utgångspunkten är medborgarna i lokalsamhället Tyresö men diskuterar gemensamma allmänna problem för hela Västeuropa t.ex. en äldre befolkning med stora vårdbehov, en befolkning som visserligen lever längre men ändå har fler kroniska tillstånd och de stora kostnader som tekniskt utvecklad sjukhusvård innebär.
Dessa program ingår även i podcasten Vård Tyresö - Aktuella förändringar och nyheter inom vården både nationellt, regionalt och kommunalt..

sorteras i fallande datumordning