Lyssna live!

Madame Pekuniär

1 mars 2015

Leif Bratt, Sigbrith Martinsson

Sigbrith Martinsson, som är kommunens ekonomichef ger Leif Bratt en bild av den finansiella situationen. Hur det ekonomiska resultatet blev 2014, hur 2015 ser ut att bli samt hur budgetarbetet för 2016 värks fram. Hon sover gott om nätterna.

Medverkar:

Leif Bratt, Sigbrith Martinsson

Längd:

27 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

1 mars till 22 mars 2015

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.